Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Co je náhradní plnění

Co je to náhradní plněníZákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 518/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se tento zákon provádí, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé mohou splnit svoji povinnost jedním ze tří způsobů, nebo jejich kombinací:

  1. zaměstnáním OZP v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům,
  3. odvodem do státního rozpočtu.

Každý zaměstnavatel, který má zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se zdravotním postižením, je může zaměstnat buď sám (podle bodu a) nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 % osob se ZP (podle bodu b) a je ze zákona oprávněna poskytovat náhradní plnění. Jestliže zaměstnavatel od takové firmy odebírá výrobky nebo služby, dává v ní zaměstnaným osobám se zdravotním postižením práci a zaměstnává je tedy nepřímo.

Zaměstnavatelé by měli využívat především způsobů podle bodů a. a b. – smyslem zákona totiž není "plnit" státní rozpočet finančními prostředky, ale podpořit zaměstnávání osob se ZP. Proto jsou odvody (podle bodu c.) svého druhu sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti náhradnímu plnění) finančně nevýhodné.